တ႐ုတ္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ယုန္ေတြ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳဆို

(GMT+08:00)2023-01-06 13:18:02  

တ႐ုတ္သကၠရာဇ္ဒီဇင္ဘာလမွာ ေဟေပျပည္နယ္ ဖုန္းနင္ မန္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခရိုင္မွာ ဖ်င္ထည္ ပန္းခ်ီ္ဆရာေတြက "ယုန္"ကိုမူတည္ထားၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ယုန္ႏွစ္ ပန္းခ်ီထည္ေတြေရးဆြဲကာ ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ကို ႀကိဳဆိုၾကပါတယ္။