တရုတ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္

(GMT+08:00)2023-01-06 14:27:44  

      မၾကာခင္ရက္ေတြမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီေတြဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္ရံုေတြမွာ အလုပ္မ်ားေနၾကတာကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။