ဖုန္လိယြမ္နွင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၏ ဇနီး Lisa တို႔အတူ အမ်ိဳးသားျပတိုက္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္

(GMT+08:00)2023-01-05 16:35:24  

ယခုလ ၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္နိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္၏ ဇနီး ဖုန္လိယြမ္ ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသမၼတ Marcos ၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တရားဝင္ခရီးစဥ္အတြင္း လိုက္ပါသည့္ ဇနီး Lisa တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပတိုက္သို႔ အတူတကြ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရပါသည္။

Lisa သည္  အမ်ိဳးသားျပတိုက္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ဖိတ္ေခၚသည့္ အတြက္ ဖုန္လိယြမ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေဖာ္ျပျပီး၊ ျပတိုက္တြင္ ျပသထားေသာ လက္ရာေျမာက္ၿပီး တန္ဖိုးရွိသည့္ စုေဆာင္းမႈမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးကာ၊ တ႐ုတ္သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကို ပိုမိုနက္ရွဳိင္းစြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။