၂၀၂၃ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နိုင္ငံမွ ကမၻာၾကီးသို႔ ေပးပို႔ေသာ အဖိုးတန္ နွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္

(GMT+08:00)2023-01-02 15:24:24  

၂၀၂၃ခုနွစ္၏ ပထမဆုံးေန႔တြင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူသားမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္တြင္ ပထမဆုံးေနေရာင္ျခည္ကို ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အတူတကြ ေမွ်ာ္မွန္းၾကသည္။ တရုတ္နိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ၂၀၂၃ ခုနွစ္ နွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကားကို ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္က  ယေန႔တရုတ္နိုင္ငံသည္ ကမၻာၾကီးနွင့္ နီးစပ္စြာ ဆက္ႏႊယ္ထားျပီး၊ အနာဂတ္ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ပိုမိုသာယာလွပမွာျဖစ္ေၾကာင္းအေလးထားေဖာ္ျပသည့္အျပင္၊ ကမၻာၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာခ်မ္းေျမ႔ပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းခဲ့ပါသည္။

ယင္းသည္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ နွစ္သစ္ကူးလိုအင္ဆႏၵျဖစ္ရံုသာမက ကမၻာၾကီးသို႔ ေပးပို႔ေသာ အဖိုးတန္လက္ေဆာင္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္၏ ဂုဏ္ျပဳမိန႔္ခြန္း သည္ စိတ္အားတက္ၾကြျပီး ကမၻာကို လႈံ႕ေဆာ္အားေပးသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ သုံးသပ္သူ မ်ားက ယူဆၾကပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္နွစ္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစည္းအေဝးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီသည္ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀းသည္ တရုတ္ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီနိုင္ငံကို ဘက္စံုတည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ရံုသာမက၊ ကမာၻႏွင့္ လက္တြဲျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးရန္အတြက္ အစပ်ိဳးမႈအသစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ျပီးခဲ့သည့္နွစ္က တရုတ္နိုင္ငံဟာ ကမၻာ့ဒုတိယ အႀကီးဆုံး စီးပြားေရးနုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားနုိင္ခဲ႔ၿပီး စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္စြာ တုိးတက္လာကာ တစ္နွစ္တာလုံး ျပည္တြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏဟာ ယြမ္ ဘီလီယံ ၁ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္က တစ္ကမာၻလံုး စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္မႈ ႀကဳံလာေသာအခါ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး ႀကီးမားေသာ အလားအလာရွိသကဲ႔သို႔ ရွင္သန္အားလည္း အျပည့္အဝရွိသျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္ေသာ အေျခခံအခ်က္ မေျပာင္းလဲဘဲ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးရန္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး အင္ဂ်င္စက္ျဖစ္ပါသည္။

ကပ္ေရာဂါလြန္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ "အားေကာင္းေသာ သံလိုက္စက္ကြင္း" ျဖစ္လာျပီး၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရးထဲတြင္ ေတာင့္တင္း ေသာ တြန္းအားမ်ားေပးနိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။