ျပန္လည္အသက္ဝင္လာတဲ့ တရုတ္

(GMT+08:00)2023-01-02 15:23:23  

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲၿပီး ေနာက္ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါသလဲ။ အားလံုးက အလြန္အာရံုစိုက္ေနပါတယ္။ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းမွာ ပီကင္း၊ ရွန္ဟိုင္းစတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာျခင္းဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး နာလန္ျပန္ထူလာတာကို ျပဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဘဝရသေၾကာင့္ ေႏြဦးရာသီရဲ႕ ေႏြးေထြးမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းလာပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြကို ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ထားျခင္း၊ အသက္ကို ထိပ္ဆံုး ေနရာမွာ ထားျခင္းကို အစဥ္တစိုက္စြဲကိုင္ထားၿပီး သိပၸံနည္းက်က် တိက်မွန္ကန္စြာ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို စြဲကိုင္ထားကာ အခ်ိန္နဲ႔ အေျခအေနအလိုက္ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကို အတတ္ႏိိုင္ဆံုးထိန္းသိမ္းကာ ကယ္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ဘဝရသရွိကာ ျပန္လည္ အသက္ဝင္လာတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

အခု ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဟာ အဆင့္သစ္ကာလကို ဝင္ေရာက္ ၿပီျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားအားလံုးဇြဲရွိရွိနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရာ အလင္းေရာင္ဟာ ေရွ႕မွာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္းစကားမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေရာ ကမၻာကပါ အဖိုးတန္ယံုၾကည္စိတ္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးစနစ္ဟာ အလ်င္အျမန္ နာလန္ျပန္ထူလာၿပီး တရုတ္ျပည္သူေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝဟာ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေျပာၾကားႏိုင္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္သူမ်ားလာလည္ပါ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံကို သြားလည္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြရဲ႕ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာ ျပည္ပသာမန္ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ အသံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကမၻာ ရင္းႏွီးစြာဆက္စပ္ေလ့ရွိတာကို ျပဆို ႏိုင္ပါတယ္။

၂၀၂၃ခုႏွစ္ဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံက တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ စိတ္ဓာတ္ကို ဘက္စံုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ပထမဆံုးႏွစ္ ျဖစ္သလို ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီႏိုင္ငံခရီးစဥ္သစ္ ဘက္စံုတည္ေဆာက္ဖုိ႔ ပထမဆံုးႏွစ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာတဲ့တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ၂၀၂၃ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ပံုစံေခတ္မီေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္မႈေတြနဲ႕ အစျပဳမယ့္အျပင္ ကမၻာအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ေဆာင္က်ဥ္းေပး လိမ္႔မယ္။