ရွီးအန္းျမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားလာေရးနာလန္ျပန္ထူလာ

(GMT+08:00)2023-01-02 15:32:31  

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ရွီးအန္းျမိဳ႕၊ Datang Everbrightျမိဳ႕စေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ခရီးသြားမ်ား၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ  စည္ကားစြာ  ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္ကို အတူႀကိဳဆိုၾကပါသည္။