ရွီက်င့္ဖိန္ မွ Matamela Cyril Ramaphosa ထံသို႔ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2023-01-01 17:36:08  

ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ Matamela Cyril Ramaphosa အား ေတာင္အာဖရိက အာဖရိကအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ဥကၠ႒အျဖစ္ အေရြးခံရျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက အာဖရိကအမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္အၾကား အစဥ္အလာခ်စ္ၾကည္ေရး နက္ရႈိင္းၿပီး ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရွိသျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈနက္ရႈိင္းစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။