က်န္းစူးျပည္နယ္ ဟြိဳင္အန္းၿမိဳ႕တြင္ ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုၾက

(GMT+08:00)2023-01-01 17:37:18  

ႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်န္းစူးျပည္နယ္ ဟြိဳင္အန္းၿမိဳ႕ လ်ဴးကြၽင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီ ငါးဖမ္းျခင္းအလုပ္မ်ားေသာအခ်ိန္သို႔  ေရာက္လာပါသည္။