ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ၉ ခုကိုတူးေဖာ္ေတြ႔ရိွ

(GMT+08:00)2022-12-31 16:31:34  

မၾကာခင္ရက္မ်ားကတရုတ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴလွ်ံဳ ယီလူမ်ဴိး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းမ်ားတူးေဖာ္ခဲ႔ရာေနရာ ၃ ခု၌ ဒိုင္ႏိုေဆာေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္း ၉ ခုကိုေတြ႔ရိွခဲ႔သည္။