ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံထားရေသာ ကေလးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း

(GMT+08:00)2022-12-30 15:13:51  

ရွန္ဟိုင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးတကၠသိုလ္ ေဆးပညာေကာလိပ္၏ တြဲဖက္ ရွင္းဟြာေဆး႐ုံသည္ အေရးေပၚအရန္အခန္းကို ကေလးမ်ား၏ အေရးေပၚ ICU positive ward အျဖစ္ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအား လက္ခံကုသေပးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ထားပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလလယ္မွစ၍ အဆိုပါေဆး႐ုံ၏ ကေလးေဆာင္တြင္ ဖ်ားနာကုသမႈ တစ္ရက္လွ်င္ ျပင္ပလူနာ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိရွိၿပီး အေရးေပၚကုသမႈ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ အထိ ရွိပါသည္။