ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ သိပံၸနည္းက်ေသာမူအရ နုိင္ငံအသီးသီးမွ လူဂၢိဳလ္မ်ား လုံၿခံဳစြာ သြားလာမႈကုိ လက္တဲြ အာမခံေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟု တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဆုိ

(GMT+08:00)2022-12-30 11:44:01  

   နုိင္ငံ တစ္ခုတေလက တရုတ္ခရီးသည္မ်ားအား ကူးစက္ေရာဂါ စစ္ေဆးမႈ ဆုိင္ရာ အပုိ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ နုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔က တရုတ္ နုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ဝင္ေရးဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါ စစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဖၚျပခဲ႔ၾကသည္။ ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က တရုတ္နုိင္ငံသည္ ယင္းအေၾကာင္းကိစၥ အေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရွင္းလင္းေဖၚျပခဲ႔ၿပီ ျဖစ္ၿပီး နုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔က တရုတ္ နုိင္ငံသားမ်ား ျပည္ဝင္ေရးဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါ စစ္ေဆးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳျပင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖၚျပျခင္းကုိ မိမိတုိ႔ ေတြ႔ရွိ ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ သိပံၸနည္းက်ေသာမူအရ နုိင္ငံအသီးသီးမွ လူဂၢိဳလ္မ်ား လုံၿခံဳစြာ သြားလာမႈကုိ လက္တဲြ အာမခံေပးရန္၊နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္နွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ကြင္းဆက္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ မိမိတုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။