အင္မတန္လွပေသာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံ - အရာခပ္သိမ္းအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း

(GMT+08:00)2022-12-29 14:31:10  

ဆီးႏွင္းကုန္းျပင္ျမင့္မွသည္ စည္ပင္ဝေျပာေသာ ၿမိဳ႕ျပအထိရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္တို႔သည္ အဆက္ျပတ္ရွင္သန္မ်ိဳးပြားေနကာသက္ဝင္လႈပ္ရွားသည့္ သတၱဝါခပ္သိမ္းအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္သည့္ ရႈခင္းကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ရႈျမင္ၾကည့္ပါကေနရာတကာတြင္ လူသားႏွင့္ သဘာဝသဟဇာတျဖစ္စြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္သည့္ သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရႈခင္းကိုေတ့ြျမင္ႏိုင္ပါသည္။