ဒီ စစ္ေခြးေတြ ေလ့က်င့္တဲ့ျမင္ကြင္းက အရမ္းမုိက္တယ္

(GMT+08:00)2022-12-29 14:27:35  

မသိနားမလည္တဲ့ ေခြးကေလးမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ "စစ္သည္ေတာ္" အဆင့္သို႔ ေရာက္ဖို႔အထိ ေလ့က်င့္မႈဟာ ပင္ပန္း ခက္ခဲေၾကာင္း  ထင္ရွားတယ္။ စစ္ေခြးမ်ားကို စစ္ေျမျပင္သို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္မီစြာ သြားႏိုင္ေအာင္  ေလ့က်င့္မႈအမ်ားႀကီးလုပ္ရတယ္။ သူတို႔ဟာ စစ္သည္မ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး  သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး...စသျဖင့္ တိုေတာင္းတဲ့ ဘဝကို သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႕ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ၾကတယ္။