လာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ၿပီးရင္ ႏွစ္သစ္ကူးပါပဲ

(GMT+08:00)2022-12-29 14:33:39  

ႏွစ္စဥ္တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္အရ ၁၂ လပိုင္း ၈ ရက္ေန႔ကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ျဖစ္တဲ့ လာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ပါပဲ။ ထုံးတမ္းဓေလ့အရလာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ေန႔မွာ “လာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္”စတဲ့ ပြဲေတာ္စာေတြ စားၿပီးလာမယ့္ႏွစ္မွာကမာၻႀကီးစည္ပင္ဝေျပာေအာင္ ဆုေတာင္းေလ့ရွိပါတယ္။ လာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ကအဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွာေခတ္စားၿပီးေျမာက္ပိုင္းေႏြဦးႏွစ္သစ္ကူးရဲ႕ အစျဖစ္ပါတယ္။ “ကေလးကေလးအစားမမက္နဲ႔ လာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္ပြဲေတာ္ၿပီးရင္ ႏွစ္သစ္ကူးပဲ”ဆိုတဲ့ဆို႐ိုးစကားလည္းရွိၿပီးတ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးပါ႐ိုးရာပြဲေတာ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္ေန႔မွာလာ႔ပါးဆန္ျပဳတ္စားတဲ့အျပင္ အျခားေဒသအသီးသီးမွာလည္းမတူညီတဲ့ ပြဲေတာ္ဓေလ့ေတြရွိပါတယ္။