ရွင္က်ိဳး-၁၅ အာကာသယာဥ္မႉး တိန္႔ခ်င္းမိန္ရဲ႕ပံုျပင္ေလး(အပုိင္း-၂)

(GMT+08:00)2022-12-29 10:30:00  

စကၠဴစြန္ရုပ္မွ ခံုမိန္မီးပံုးပ်ံအထိ၊ ေလယာဥ္ပ်ံမွ စၾကာဝဠာအာကာသယာဥ္ပ်ံအထိ၊ ေရွးအစဥ္ခါတည္းက လူသားေတြဟာ ပ်ံသန္းဖုိ႔အတြက္ အျမဲမျပတ္ၾကိဳးစားအားစုိက္ခဲ႔ၾကလုိ႔ သမုိင္းရာဇဝင္တြင္ခဲ႔တဲ႔နာမည္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ႔ပါတယ္။ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္း ရွင္က်ိဳး-၁၅ အာကာသယာဥ္မႉး တိန္႔ခ်င္းမိန္ရဲ႕ပံုျပင္ေလး(အပုိင္း-၂)ကုိ အတူတူနားဆင္ၾကည္႔ၾကရေအာင္။