ရာသီဥတု ေအးေလ ပန္ဒါဝက္ဝံမ်ား ေပ်ာ္္ေလ

(GMT+08:00)2022-12-28 14:11:16  

        မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ ရွန္ရီွးျပည္နယ္ရိွ ပန္ဒါဝက္၀ံ သုေတသနဌာနတြင္ ဆီးႏွင္းက်ၿပီး ကမၻာ႔ တစ္ေကာင္တည္းေသာ ၿခံခတ္ေမြးျမဴေသာ အညိဳေရာင္ ပန္ဒါဝက္ဝံ Qi Zai ႏွင္႔ ၄င္း၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဆီးႏွင္းထဲတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကစားၾကသည္။ ပန္ဒါဝက္ဝံသည္ သဘာဝအတိုင္း အပူေၾကာက္ေသာ္လည္း အေအးခံႏိုင္ရည္ရိွသည္။ ေအးလြန္းေသာ ေဆာင္းရာသီသည္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုးရာသီပင္ျဖစ္သည္။