ႏွစ္သစ္ကူး ေရာက္လာေတာ႔မည္႔ အခါသမယတြင္ ပန္းေစ်းကြက္ ေရာင္းေကာင္း

(GMT+08:00)2022-12-28 14:12:50  

        ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္ ေရာက္လာေတာ႔မည္႔ အခါသမယတြင္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပန္းစိုက္ပ်ဳိးေရးစခန္းႏွင္႔ ပန္းေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စည္ကားလ်က္ရိွသည္။