ကမၻာ႕ ပထမဆုံး C919 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္ နာရီ ၁၀၀ၾကာ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမည္

(GMT+08:00)2022-12-26 14:06:37  

    ကမၻာ႕ ပထမဆုံး  C919 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္ကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က China Eastern Airlines သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ နာရီ၁၀၀ ၾကာ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္၏ ပ်ံသန္းမႈလံုၿခံဳေရး၊ မြမ္းမံ ထိန္းသိမ္းေရး ဆုိင္ရာ ခုိင္လုံေရး၊ ပ်ံသန္းမႈအာမခံေပးစြမ္းရည္ စသည္တို႔ကို စမ္းသပ္အတည္ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆုံး  C919 အမ်ိဳးအစား ေလယာဥ္ကို လာမည့္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ တရုတ္ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန၏ သတ္မွတ္္ခ်က္စံနွုန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး စီးပြားျဖစ္ ခရီးသည္တင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။