ခ်င္ဒူး-ကူမင္း မီးရထားလမ္းသစ္ စတင္ေျပးဆြဲ၊ ခ်င္ဒူးမွ ကူမင္းသို႔ ၾကာခ်ိန္ ၇ နာရီ ခန္႔

(GMT+08:00)2022-12-26 14:10:56  

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီ ၅ မိနစ္က C57 ရထားသည္ ခ်င္ဒူး- ေတာင္ဘူတာရံု မွ ထြက္ခြာျပီး ၁၁ နာရီတြင္ ရွီးခ်န္းအေနာက္ဘူတာရံုသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ယင္းသည္ ခ်င္ဒူး -ကူမင္း မီးရထားလမ္းသစ္ တရားဝင္ စတင္ေျပးဆြဲျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

ခ်င္ဒူး-ကူမင္းမီးရထားလမ္းသစ္သည္ ေျမာက္ဘက္က စီခြ်မ္းျပည္နယ္ ခ်င္ဒူးျမိဳ႔ကေန၊ ေတာင္ဘက္က ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းျမိဳ႔အထိျဖစ္သည္။ တစ္လိုင္းလုံးသည္ ၉၁၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားၿပီး ရထား၏ အျမန္ႏႈန္းမွာ ၁ နာရီလ်င္ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ျဖစ္သည္။