တရုတ္ ေကြ႔က်ဴးျပည္နယ္မွ ေမ်ာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပဲြထိုင္ဝတ္စံုမ်ားျဖင္႔ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္

(GMT+08:00)2022-12-26 14:04:38  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ ေကြ႔က်ဴးျပည္နယ္ ေမ်ာင္လူမ်ဳိးႏွင္႔ တုန္႔လူမ်ဳိး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသခဲြရွိ တိုက္တယ္ရြာတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေမ်ာင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ရိုးရားႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံေမ်ာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပဲဲြထိုင္ဝတ္စံုဝတ္ဆင္ၾကၿပီး တူရိယာမ်ားကို တီးမႈတ္ကာ အဆိုအကျဖင္႔ ႏွစ္သစ္ကူးပဲြေတာ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္စြာႏဲႊေပ်ာ္ၾကပါသည္။