ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ အေရွ႕တုိင္း အဆုိအကအနုပညာ အုပ္စုမွ အနုပညာရွင္မ်ားအား စာျပန္

(GMT+08:00)2022-12-26 10:14:46  

 ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ အေရွ႕တုိင္း အဆုိအကအနုပညာ အုပ္စုမွ အနုပညာရွင္မ်ားအား စာျပန္ၿပီး ၄င္းတုိ႔အား တရုတ္နုိင္ငံကုိ ဆုိရွယ္လစ္ ယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းေသာနုိင္ငံ အျဖစ္ တည္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ဆက္လက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ရန္ အားေပး မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္၏ စာထဲတြင္ အနုပညာရွင္မ်ား အေနျဖင္႔ ျပည္သူမ်ားကုိ ဗဟုိအျဖစ္ထားသည္႔ အနုပညာဆုိင္ရာဦးတည္ခ်က္ကုိ စဲြကုိင္ရန္၊ အမွန္တရားအတုိင္း ေဆာင္းရြက္ၿပီး ဆန္းသစ္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ရန္၊ အနုပညာလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ယုံၾကည္စိတ္ တုိးျမင္႔ေစရန္၊ ဆုိရွယ္လစ္ ယဥ္ေက်းမႈ အားေကာင္းေသာနုိင္ငံ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ဆက္လက္ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။

   မၾကာမီက တရုတ္ အေရွ႕တုိင္း အဆုိအကအနုပညာ အုပ္စုမွ အနုပညာရွင္ ၁၀ ဦးသည္ ရွီက်င္႔ဖိန္ ထံသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ ေရးပုိ႔ၿပီး ေခတ္သစ္ ၁၀ နွစ္အတြင္း အနုပညာ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားကုိ တင္ျပထားသည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။