၂၀၂၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အာဏာအပ္နွင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းကို ဘုိင္ဒန္က လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တုံ႔ျပန္ ေျပာဆုိ

(GMT+08:00)2022-12-24 17:01:13  

ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ သမၼတ ဘုိင္ဒန္သည္ ၂၀၂၃ ဘ႑ာေရးနွစ္ နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အာဏာအပ္နွင္းေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဥပေဒ အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ႔ၿပီး ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အဖ်က္သေဘာပါေသာ ပုဒ္မ မ်ားစြာ ပါဝင္သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

ယင္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူက တရုတ္နုိင္ငံသည္ ယင္းအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္း သည္ အျဖစ္မွန္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး “တရုတ္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ” ဟူျခင္းကုိ ဝါဒျဖန္႔ကာ တရုတ္ျပည္တြင္းေရးတြင္ အရမ္းကာေရာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အမည္းသုတ္၍ တရုတ္နုိင္ငံအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရန္စမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒၾကမ္းသည္ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူနွင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးတဲြေၾကညာစာတမ္းသုံးရပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ထုိင္ဝမ္ သီးျခားတည္ရွိေရး ေသြးခဲြေရး အင္အားစုအား မွားယြင္းေသာ အခ်က္ျပကာ ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ထုိင္ဝမ္အေၾကာင္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး တရုတ္နုိင္ငံအား ဟန္႔တားသည္႔လုပ္ရပ္ကုိ အျမန္ဆုံး ရပ္တန္႔သင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။