ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ား တင္ျပအစီရင္ခံရန္ ပီကင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာ ဟုိယပ္စိန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00)2022-12-24 10:03:21  

ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရာထူးထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ တင္ျပအစီရင္ခံရန္ ပီကင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဟုိယပ္စိန္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး မ်က္ေမွာက္ မကာအုိအေျခအေနနွင္႔ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရ လုပ္ငန္းအေျခအေနဆုိင္ရာ ၄င္း၏ အစီရင္ခံခ်က္ကုိ ၾကားနာခဲ႔ပါသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ဗဟုိအစုိးရသည္ “တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး” မူဝါဒကုိ ဘက္စုံ တိက်မွန္ကန္စြာ ဦးလည္မသုန္ ေဖၚေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မကာအုိ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသက မကာအုိ၏အားသာခ်က္မ်ားနွင္႔ ထူးျခားခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ၿပီး မကာအုိ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသပါရွိေသာ “တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး” ေဖၚေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အခန္းက႑သစ္ကုိ ဖန္တီးရန္၊ အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံကုိ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ ပုိမုိ ႀကီးမားေသာ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္မႈသစ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။