ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ Kiroတို႔ တ႐ုတ္-နယူးဇီလန္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထားရွိသည့္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္း အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-12-23 16:00:09  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ Kiro တို႔သည္ ႏွစ္နိုင္ငံသံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္  အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေပးပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ႏွင့္ နယူးဇီလန္တို႔သည္  အေရးႀကီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္မ်ား အျပန္အလွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္နယူးဇီလန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရွိ ဆက္ဆံေရးသည္ ခိုင္မာတည္ၿငိမ္ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး “ပထမဆံုး” မ်ားစြာကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တ႐ုတ္-နယူးဇီလန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပံ့ပိုးမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

Kiroက နယူးဇီလန္-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးသည္ နယူးဇီလန္၏ အေရးအႀကီးဆုံး ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယူးဇီလန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုတြင္ အလြန္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မွုမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။