မီးအိမ္ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာ

(GMT+08:00)2022-12-23 16:04:25  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုေပျပည္နယ္ Xingtai ၿမိဳ႕ Nanhe ရပ္ကြက္ Xirencheng ရြာက ရြာသူရြာသားေတြဟာ မီးအိမ္ေတြကို ျပသေနစဥ္။

မၾကာခင္ႏွစ္ေတြမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုေပျပည္နယ္ Xingtai ၿမိဳ႕ Nanhe ရပ္ကြက္ဟာ ေဒသခံရိုးရာမီးအိမ္ျပဳလုပ္နည္းနဲ႔ ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအားကို ေပါင္းစပ္ၿပီး မီးအိမ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ျပဳလုပ္ကာ တရုတ္ႏိုင္ငံအနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကို ေရာင္းခ် ၾကပါတယ္။ ေဒသခံတို႔ရဲ႕  အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္သလို ဝင္ေငြလည္း တိုးပြားလာေစပါတယ္။