တ႐ုတ္အန္းေဟြးျပည္နယ္ဟြိဳင္ေပၿမိဳ႕Wetland Park ရွိအေပါက္ ၁၇ ခုပါတံတားတြင္ "ေ႐ႊလင္းေရာင္ကတံတားေပၚသို႔ျဖာက်ျခင္း"ရႈခင္းေပၚလာ

(GMT+08:00)2022-12-20 14:11:07  

ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာလလယ္မွ တုန္းက်ိပြဲေတာ္မတိုင္ခင္အထိညေန ၅ နာရီခန႔္ ေ႐ႊေရာင္ေနဝင္ဆည္းဆာမ်ားသည္ တ႐ုတ္အန္းေဟြးျပည္နယ္ဟြိဳင္ေပၿမိဳ႕ နန္ဟူအမ်ိဳးသားWetland Park ရွိအေပါက္ ၁၇ ခုပါတံတား၏ အေပၚသို႔က်ေရာက္ကာ "ေ႐ႊလင္းေရာင္မ်ားျဖာက်ပါသည္" ဒီလိုေရႊလင္းေရာင္ျဖာေနျခင္းကဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္းဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကိုလာေရာက္ၾကည့္ရႈခံစားရန္ဆြဲေဆာင္ေနပါသည္။