ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တရုတ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္

(GMT+08:00)2022-12-20 13:08:28  

      တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Penny Wong သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန႔မွ ၂၁ရက္ေန႔အထိ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

      ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ ေမာ္နင္ က ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔သည္ တရုတ္-ၾသစေၾတးလ်ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ ထားရွိသည့္ အႏွစ္၅၀ ျပည့္ေျမာက္ႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီး Penny Wong ၏ တရုတ္ခရီးစဥ္တြင္ ဝမ္ယိ သည္ Penny Wong ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး အသစ္တစ္ႀကိမ္ တရုတ္-ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ႀကီး Penny Wong ၏ ယခုအႀကိမ္တရုတ္ခရီးစဥ္ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဘာလီကၽြန္းတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာ၌ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးသေဘာတူညီမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္တိုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္အဆက္အသြယ္ထားရွိသည့္ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္သည့္ႏွစ္မွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦးက ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရရွိေစျခင္း၊ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ဖယ္ခ်န္ၿပီး တူညီမႈမ်ားကို ရွာႀကံျခင္း ဟူေသာမူမ်ားကို စြဲကိုင္ထားကာ ေဆြးေႏြးျခင္း တိုးျမွင့္ရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ရန္၊ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး ဆက္တိုက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။