ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အာရပ္အႏုပညာပြဲေတာ္ထံသို႔ ရွီက်င့္ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-12-20 13:07:58  

  ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အာရပ္အႏုပညာပြဲေတာ္ထံသို႔ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

      တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး သမိုင္းသက္တမ္း ၾကာျမင့္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေလေလ ခိုင္ခံ့ေလေလျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရွးေခတ္က ပိုးလမ္းမႀကီး ေဖါက္ျခင္း မွေန Belt and Road အတူတကြတည္ေဆာက္ျခင္းအထိ တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၿပီး လူမႈယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္-အာရပ္ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ ယခုအႀကိမ္အာရပ္အႏုပညာပြဲေတာ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ပိုးလမ္းမႀကီးစိတ္ဓာတ္ကို ျပန္႔ပြားေစၿပီး အစဥ္အလာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို တိုးျမွင့္ကာ လူမႈယဥ္ေက်းမႈကူးလူးဖလွယ္ေရးကို ရင္းႏွီးေစရန္၊ တရုတ္-အာရပ္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ပိုမိုနက္ရႈိင္းေစဖုိ႔ ေရရွည္တြန္းအားေပးရန္၊ ေခတ္သစ္သို႔ မ်က္ႏွာမူေသာ တရုတ္-အာရပ္ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အက်ိဳးျပဳစြမ္းေဆာင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳ သဝဏ္လႊာတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က ေဖာ္ျပထားပါသည္။