လန္းဆန္းတက္ႂကြေနေသာေဆာင္းတြင္းဟာလ္ထိန္

(GMT+08:00)2022-12-19 13:40:30  

ႏွင္းမ်ားက်ၿပီးေနာက္တ႐ုတ္ကန္းစုျပည္နယ္က်ဴခြၽမ္ၿမိဳ႕ရွိဟာလ္ထိန္ကုန္းျမင့္ေဒသတြင္ အျဖဴေရာင္ႏွင္းမ်ားနဲ႔ဖုံးလႊမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။ တိဗက္ေတာ႐ိုင္းျမည္းမ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းေအာင္းစသည့္ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားသည္ ေတာင္တန္းႏွင့္ ႏွင္းမ်ားေပၚတြင္ အစာရွာၿပီးေဆာ့ကစားေနၾကကာေဆာင္းရာသီတြင္ဟာလ္ထိန္အတြက္ လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈမ်ားစြာကိုျပည့္ဝေစခဲ့ပါသည္။