ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္း၏ ရုရွားပိုင္းသည္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနသည္ဟု ရုရွားဆို

(GMT+08:00)2022-12-18 12:30:10  

ရုရွား အမ်ိဳးသား အာကာသ အုပ္စု ကုမၸဏီက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အာကာသစခန္း၏ ရုရွားပိုင္းသည္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနၿပီး အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ားသည္ စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနကာ ၄င္းတို႔၏ အသက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးမွာ မည္သည့္ အႏၱရာယ္မွ မရွိေၾကာင္း ယခုလ ၁၇ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသည္ဟု တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရသည္။