စမ္းသပ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု အမွတ္-၂၁ ကို တရုတ္ျပည္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-12-17 12:25:59  

    ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ ညေန ၂ နာရီ ၁၇ မိနစ္တြင္ တရုတ္ျပည္က ရွီခ်မ္း ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရး စင္တာတြင္  Long March-11 သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံျဖင့္ စမ္းသပ္ေရးၿဂိဳဟ္တု အမွတ္-၂၁ကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့ျပီး ယင္းၿဂိဳဟ္တုသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျပီျဖစ္ကာ ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ေရး လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ပါေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။