ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းလႊာ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-12-15 12:59:04  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-လက္တင္အေမရိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ မိန္႔ခြန္းလႊာ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။

သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင့္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္အေျခခံမူဝါဒကို စြဲကိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ တံခါးဖြင့္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ျပတ္ျပတ္သားသား က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္သည္႔ မွန္ကန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို စြဲကိုင္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈသစ္ျဖင့္ ကမာၻ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကယ္ရီဘီယံႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အက်ိဳးျပဳရန္ တံခါးဖြင့္ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ထူေထာင္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။