တရုတ္နုိင္ငံသည္ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္

(GMT+08:00)2022-12-15 10:21:20  

     မၾကာခင္က တရုတ္အစုိးရဟာ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မူဝါဒေတြ ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီး အဲဒါေတြထဲမွာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ႔ဇုန္ကုိ သိပံၸနည္းက်က် တိက်မွန္ကန္စြာ ခ်မွတ္ျခင္း၊ သီးသန႔္ထား ကြာရန္တင္းဝင္မႈပုံစံ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွံမႈကုိ အားျဖည္႔ျခင္း စတဲ႔ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ ပါဝင္ထားတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အသက္လုံၿခံဳေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး အာမခံေပးဖုိ႔၊ ကူးစက္ေရာဂါရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေပၚ ထိခုိက္မႈကုိ အတတ္နုိင္ဆုံး ေလွ်ာ႔ခ်ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

  တရုတ္အစုိးရက ဘာျဖစ္လုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒကုိ ျပဳျပင္ခဲ႔တာလဲ။ နုိင္ငံတကာ သိပံၸပညာ ေလ႔လာခ်က္မ်ားရဲ႕ ရလဒ္အရ ကုိဗစ္-၁၉ ျဖစ္ပြားခါစအခ်ိန္တုန္းကနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္ရင္ အခုအခ်ိန္မွာ ဗုိင္းရပ္စ္ရဲ႕ ေရာဂါ ျဖစ္ေစမႈနွုန္းဟာ သိသာစြာ ေလ်ာ႔နည္းလာၿပီ။ တရုတ္နုိင္ငံမွာ ကာကြယ္ေဆး အလုံးစုံ ထုိးနွံမႈနႈန္းဟာ ၉၀ ရာခုိင္နွုန္းေက်ာ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး အသင္႔အတင္႔ ခုိင္ခံ႔တဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ဆုိင္ရာ အကာအရံ ျဖစ္တည္လာၿပီ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ တရုတ္နုိင္ငံဟာ ကူးစက္ေရာဂါကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္ရာမွာ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားစြာ ရရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးဝါး ေဖၚထုတ္မႈ၊ ေဆးကုသေရး စြမ္းရည္လည္း ထင္ရွားစြာ တုိးတက္လာကာ တရုတ္နုိင္ငံဟာ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေရးဆုိင္ရာ “အခြင္႔ေကာင္း အခ်ိန္ကာလ”သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ပါၿပီ။

  လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ မၿပီးဆုံးေသးဘူး၊ ကူးစက္ေရာဂါ တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိပ္ဆုံးေနရာမွာ ထားေပးေရးကုိ စဲြကုိင္ျခင္း၊ သိပံၸနည္းက်က် တိက်မွန္ကန္စြာ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ စဲြကုိင္ျခင္းနဲ႔ လက္ေတြ႔က် အေျခအေနအရ မူဝါဒ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းတုိ႔ဟာ တရုတ္နုိင္ငံ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒ ျပဳျပင္ေရးရဲ႕မူပဲ ျဖစ္တယ္။ မိမိတုိ႔ဟာ လက္ရွိ “အခြင္႔ေကာင္း အခ်ိန္ကာလ”ကုိ အသုံးခ်ၿပီး ကူးစက္ေရာဂါကုိ ဆက္လက္ တုိက္ဖ်က္ကာ ေအာင္ပဲြရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသား ေဖၚျပ ထားပါတယ္။