ရွင္က်ိဳးအမွတ္-၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ရုိက္ကူးေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား

(GMT+08:00)2022-12-14 17:30:15  

ရွင္က်ိဳးအမွတ္-၁၄ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား ရုိက္ကူးေသာ အျပာေရာင္ ကမၻာေျမႀကီး၊ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း ထြန္းညွိေသာ မီးမ်ား၊ ေတာက္ပေသာ ၾကယ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အတူရႈစားၾကရေအာင္။ ၄င္းမွာ ကမၻာေျမႀကီးေပၚ တြင္ စိတ္အလႈပ္ရွားဆံုးေသာ ဘဝရသႏွင့္ အခန္႔ညားထည္ဝါဆံုးေသာ သဘာဝ ရႈခင္းပါ။