ရွီက်င့္ဖိန္သည္ COPD 15 ဒုတိယအဆင့္ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန့္ခြန္းေျပာၾကားမည္

(GMT+08:00)2022-12-14 16:45:52  

တ႐ုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဟြာခၽြင္ယဥ္က တ႐ုတ္နိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ဗြီဒီယိုပုံစံျဖင့္ ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ တည္ရွိေရး အေထြေထြ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္နုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COPD 15) ဒုတိယအဆင့္ အဆင္ျမင့္အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။