အာဖဂန္အား အျဖစ္အပ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး လက္သည္မ်ားကို အေရးယူရန္ တရုတ္ တိုက္တြန္း

(GMT+08:00)2022-12-14 17:23:16  

အာဖဂန္ႏိုင္ငံ ကာဘူးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား တည္းခိုေသာ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္ က ယခုအႀကိမ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမွာ အလြန္ဆိုးယုတ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အရမ္း တုန္လႈပ္မိေၾကာင္း၊ အာဖဂန္ႏိုင္ငံအား ၄င္းအျဖစ္အပ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာစံုစမ္း စစ္ေဆးၿပီး လက္သည္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူရန္၊ အာဖဂန္ႏိုင္ငံရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈကို ထိေရာက္စြာျမွင့္တင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔က အာဖဂန္ႏိုင္ငံ ကာဘူးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တရုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား တည္းခိုေသာ ဟုိတယ္တစ္ခုတြင္ အမည္မသိေသာ လက္နက္ကိုင္သမားမ်ား၏ အလစ္ဝင္တိုက္ခိုက္မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ သမား၃ေယာက္ ပစ္သတ္ခံရၿပီး တရုတ္အရပ္သူအရပ္သားမ်ား ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ပါသည္။ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ISIS-K (Islamic State’s Khorasan Province) သည္ ယခုအႀကိမ္တိုက္ခိုက္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။