နန္ကင္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လူသတ္ျဖတ္မႈမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ၅၄ဦးသာရွိ

(GMT+08:00)2022-12-13 22:33:16  

၂၀၂၂ခုႏွစ္သည္ နန္ကင္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လူသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၈၅ႏွစ္ျပည့္ ေျမာက္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက တရုတ္ျပည္သုိ႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေသာ ဂ်ပန္စစ္တပ္သည္ နန္ကင္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လူသတ္ျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီး တရုတ္ အရပ္သူ အရပ္သားႏွင့္ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ တရုတ္တပ္သား ၃သိန္းေက်ာ္ကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ကာ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ နာက်င္မွုမ်ားကို အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားထံ ခ်န္ထားခဲ့သည္။

    နန္က်င္း အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မွုမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ ေၾကကြဲဖြယ္သမိုင္း၏ “သက္ရွိထင္ရွားသက္ေသမ်ား” ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ နန္ကင္း သက္ဆိုင္ရာ ဒုကၡခံရသူမ်ားအား အကူအညီအသင္းမွ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ဦးေရမွာ ၅၄ ဦးသာ ရွိသည္။