တ႐ုတ္နုိင္ငံ စီခြၽမ္႐ြာ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ပစၥည္း ျဖစ္ေသာဘိန္းဥမႈန႔္ေခါက္ဆြဲကို ေနလွန္းေန

(GMT+08:00)2022-12-13 22:18:49  

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နုိင္ငံ စန္းတုန္းျပည္နယ္ စီခြၽမ္ေက်း႐ြာရွိ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ပြဲေတာ္ေစ်းကြက္ကိုေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ပစၥည္း ျဖစ္ေသာ ဘိန္းဥမႈန႔္ေခါက္ဆြဲကို ထုတ္လုပ္ ေနလွန္းေနၾကပါသည္။