ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာ ယန္စီျမစ္ အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2022-12-13 22:37:29  

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အသစ္တည္ေဆာက္ထားေသာ ကြန္တိန္နာသေဘၤာ "Xinfu 102" သည္ Jiangsu Taixing Yangzi Xinfu သေဘၤာက်င္းမွ ယန္စီျမစ္အတြင္းသို႔  ေလွဆဲြျခင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။

"Xinfu 102"၏ စုစုေပါင္းအရွည္မွာ ၃၉၉.၉၉ မီတာရွိၿပီး ပုံသြင္းထားေသာ အက်ယ္မွာ ၆၁.၃ မီတာ ရွိကာ ကုန္းပတ္ဧရိယာ ၂၄၀၀၀ စတုရန္းမီတာ ရွိ၍ ေဘာလုံးကြင္း ၃.၃ကြင္း၏ အက်ယ္အဝန္းႏွင့္ ညီမၽွေၾကာင္း၊  ကြန္တိန္နာ အမ်ားဆုံး ၂၅လႊာကို ထပ္ဆင့္ထားႏိုင္ၿပီး  ၂၂ ထပ္အေဆာက္အအုံအျမင့္ႏွင့္ညီမၽွကာ စံႏႈန္းမီ ကြန္တိန္နာTEU ၂၄၃၄၆ခုကို တင္ေဆာင္ႏိုင္သည္။