ေဟာင္ေကာင္ Tseung Kwan O Cross Bay တံတား တရားဝင္ ေျပးဆဲြ

(GMT+08:00)2022-12-12 12:20:56  

 ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရွိ Tseung Kwan O Cross Bay တံတား တရားဝင္ စတင္ ေျပးဆဲြၿပီး ေဟာင္ေကာင္ရွိ ပထမဆုံးေသာ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီက ေဆာက္လုပ္ေသာ အႀကီးစားတံတားျဖစ္သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရပါသည္