ဇန္နဝါရီလမွ နိုဝင္ဘာလအထိ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္သစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈသည္ အစီး ၆ သန္းေက်ာ္ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-10 13:09:17  

တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးအသင္းမွ ၉ ရက္ေန႕က ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းအရ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွနိုဝင္ဘာလအထိ တ႐ုတ္နိုင္ငံ စြမ္းအင္သစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ပမာဏသည္ စီးေရ ၆ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး စံခ်ိန္ ဆက္တုိက္ တင္နုိင္္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  နိုဝင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္သစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈသည္ စီးေရ ၇.၆၈ သိန္းႏွင့္ ၇.၈၆ သိန္း အသီးသီးရွိခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၆၅.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး တိုးလာခဲ့သည္။