လီေခ႔ခ်န္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ 1+6စားပဲြဝိုင္းေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-12-10 13:10:28  

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္သည္ ကမၻာ႔ဘဏ္ဥကၠ႒ David Malpass၊ ကမၻာ႔ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ Kristalina Georgieva၊ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ Ngozi Okonjo-Iweala၊ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာအဖဲြ႔ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္Gilbert Houngbo၊ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mathias Cormann၊ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္ေရးဘုတ္အဖဲြ႔ ဥကၠ႒ KlaasKnotတို႔ႏွင္႔အတူ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ 1+6 စားပဲြဝိုင္းေဆြးေႏြးပဲြကို ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္စန္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ လီေခ႔ခ်န္က လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး အေျခအေန ရႈပ္ေထြးေနေၾကာင္း၊ ဘက္အသီးသီးတို႔သည္ မက္ခရိုမူဝါဒညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင္႔ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတားဆီးျခင္းႏွင္႔ တိုးတက္မႈ တည္ၿငိမ္ေစျခင္းကို ညီမွ်စြာ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံစံုဝါဒကိုကာကြယ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈႏွင္႔ တရားမွ်တေသာ ကုန္သြယ္မႈကို ေထာက္ခံကာ ကမၻာ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ႏွင္႔ ေထာက္ပံ႔ေရးကြင္းဆက္ တည္ၿငိမ္ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ အာမခံ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား အေနႏွင္႔ ပလက္ေဖါင္းအျဖစ္ အျပန္အလွန္ တံခါးဖြင္႔ေရးကိုပိုမိုအားေကာင္းစြာတြန္းအားေပးရန္ တရုတ္ျပည္ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။