ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ တရုတ္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံၾက

(GMT+08:00)2022-12-09 13:45:25  

တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖိန္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ တရုတ္-အာရပ္ႏို္င္ငံမ်ားထိပ္သီး အစည္းအေဝးႏွင့္ တရုတ္-ပင္လယ္ေကြ႔အာရပ္ႏို္င္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ျပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံသို႔  တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္ေသာ အခါသမယတြင္ China Media Group၏ CGTNတတ္သိပညာရွင္အ ဖြဲ႔ႏွင့္ Tsinghuaတကၠသိုလ္အယ္ဖိုစတန္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သတင္းျဖန္႔ခ်ိေရး သုေတသန စင္တာတို႔ လက္တြဲၿပီး  ႏိုင္ငံ၂၀မွ လူေပါင္း ၄၀၀၀ေက်ာ္ ပါဝင္ၾကသည့္ စစ္တမ္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္တမ္းအရ အင္တာဗ်ဴးခံရသူ ၉၄.၂ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တရုတ္အဆိုျပဳေသာ “ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္မႈ” ဟူေသာ လူသား တစ္ရပ္လံုး၏ ဘံုတန္ဖိုးကို ခ်ီးက်ဴးကာ ၈၅ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လူသားကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း ႀကံဆခ်က္ကို ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။