ကမၻာ့ ပထမဆုံး C919 ေလယာဥ္သည္ ရွန္ဟိုင္း ဖူတုန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ထြက္ခြါ

(GMT+08:00)2022-12-09 14:07:53  

ဒီဇင္ဘာလ ၉ရက္ေန႕က နံပါတ္ B-919A တပ္ထားသည့္ C919 အႀကီးစားခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ သည္ ရွန္ဟိုင္းဖူတုန္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ရွန္ဟိုင္းဟုန္ေခ်ာ္ေလဆိပ္အထိ ထြက္ခြါခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ကမၻာ့ ပထမဆုံး C919 အႀကီးစားခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ကို ပထမဆုံး အသုံးျပဳသူျဖစ္သည့္ China Eastern Airlinesအား လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ပထမဆုံး C919 အႀကီးစားခရီးသည္တင္ေလယာဥ္၏ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ စတင္လည္ပတ္ေတာ့ျခင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္အႀကီးစားေလယာဥ္လုပ္ငန္း အတိုင္းအတာ ႀကီးမားစြာႏွင့္ စီးရီးပုံစံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခရီးသစ္သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းကြင္းဆက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို တြန္းအားေပးေရးအတြက္ေရာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ လည္ပတ္မႈႏွစ္ခု အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး  အေနအထားသစ္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာထူေထာင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ပါ အေရးႀကီးအဓိပၸါယ္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။