တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း ပညာ အကယ္ဒမီ အသင္း တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္း အတြက္ ရွီက်င့္ဖိန္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2022-12-09 14:56:33  

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း ပညာ အကယ္ဒမီ အသင္း တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ ၃၀ျပည့္ အခါသမယတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပိုခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း ပညာ အကယ္ဒမီ အသင္း တည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းကို ေလ့လာေရး၊ မိတ္ဆက္ျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင့္ ပညာသင္ေပးေရး လုပ္ငန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တြန္းအားေပးျခင္း အတြက္ တက္ၾကြေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္း သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။