"တရုတ္၏ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ကမၻာ" တ႐ုတ္-အာရပ္မီဒီယာေဆြးေႏြးပြဲကို ရီယာ့ဒ္၌ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-08 14:54:34  

China Media Groupမွ ကမကထျပဳျပီး အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဓိကမီဒီယ၃၀ေက်ာ္တို႔မွ ပါဝင္ၾကေသာ "တရုတ္၏ခရီးစဥ္သစ္တြင္ တရုတ္ႏွင္႔ကမၻာ" တ႐ုတ္-အာရပ္မီဒီယာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ရီယာ့ဒ္ျမိဳ႔၌ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ အီဂ်စ္၊ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ ပါလက္စတိုင္းႏွင့္ ယီမင္မွ  အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား၊ အဓိကမီဒီယာမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တ႐ုတ္-အာရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဖိုရမ္ေရးရာဆိုင္ရာသံတမန္ အပါအဝင္ ပုဂိၢိဳလ္ စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္  ေခတ္သစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ခရီးသစ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊  တ႐ုတ္-အာရပ္ကံၾကမၼာအသိုက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးျခင္း၏ အေရးပါ အနက္ အဓိပၸါယ္ႏွင္႔ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာရပ္မီဒီယာမ်ားအေနႏွင္႔ တ႐ုတ္-အာရပ္ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဦးတည္ခ်က္သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မည္သို႔ အားသစ္ေလာင္းေပးျခင္း စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍  နက္ရိႈင္းစြာ  ကူးလူးဖလွယ္ျပီးေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။