တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီသည္ ပါတီပပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-08 15:13:28  

ယခုလ ၂ရက္ေန႔က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီသည္ ပီကင္းၿမိဳ႕ က်ံဳးနန္းဟိုင္တြင္ ပါတီပပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို က်င္းပရာ ယခုႏွစ္ စီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီ ပါတီမ်ား၏ ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ စက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢမွ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို နာၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ လာမည့္ႏွစ္၌ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တည္ၿငိမ္ေစေရးကို ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ထားရွိၿပီး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။