ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် မီဒီယာတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသားၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထား ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2022-12-08 15:34:28  

   ယခုလ ၈ရက္ေန႔က ရီယာ့ဒ္ျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ပထမအၾကိမ္ တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ တရုတ္-ပင္လယ္ေကြ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီ ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ကာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို႔ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ အခါသမယတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံ Al-Riyadh Dailyသတင္းစာတြင္ “ႏွစ္တစ္ေထာင္ရွိ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ဆက္ခံၿပီး သာယာလွပေသာ အနာဂတ္ကို အတူ ဖန္တီး”ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ေရးသားရာ တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကားရွိ သမိုင္းေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိေသာ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၊ တရုတ္-ပင္လယ္ေကြ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီ အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေရွ႕အလားအလာ မ်ားစြာ ရွိၿပီး အနာဂတ္တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမွင့္ကာ ယေန႔ေခတ္ကို ေရွးရႈေသာ တရုတ္-အာရပ္ ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို တည္ေဆာက္၍ တရုတ္-ပင္လယ္ေကြ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကို ထားရွိသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။