ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္း အတြက္ ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳပြဲကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-06 16:37:43  

ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၊ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၊ ႏို္င္ငံေတာ္ေကာင္စီ၊ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္တို႔သည္ ပီကင္းျမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး၌ ရဲေဘာ္ က်န္ဇီမင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းဂုဏ္ျပဳပြဲကို ၾကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။