တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု လာအို ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆို

(GMT+08:00)2022-12-05 13:20:48  

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔သည္ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေျပးဆဲြျခင္း ၁ႏွစ္ျပည့္ ျဖစ္ပါသည္။ လာအိုႏိုင္ငံ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ SonexaySiphandoneသည္ ထိုေန႔တြင္ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ေျပးဆဲြျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာလည္ပတ္ခဲ့သည့္ တရုတ္- လာအို ရထားလမ္းသည္ လာအိုျပည္သူမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္ယူစရာ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ျပီး လာအိုႏို္င္ငံ၏ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ေခတ္သစ္ကုိ ဖြြင့္လွစ္ပါေၾကာင္း၊ ရထားလမ္းပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၉ ႏိုင္ငံတြင္ လာအို၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ရထားလမ္းခရီးမိုင္ႏႈန္းသည္ ေနာက္ဆုံးေနရာမွ ၂၈ ေနရာသို႔ တက္လာျပီး အာဆီယံတြင္ ပထမဆုံးေနရာ ေရာက္ရွိ၍ အေရွ႕ေတာင္ကြၽန္းဆြယ္၏ အေရးႀကီးေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဗဟိုခ်က္မ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။